м. Ужгород, 88018
вул. Швабська, 67А
eurostady@ukr.net

Словаччина

Вищі навчальні заклади Словаччини

У Словаччині існують громадські, державні та приватні вищі навчальні заклади. В даний час працюють 20 державних внз, з яких 9 традиційних університетів і п'ять технологічних, три інститути мистецтв і музики, один економічний вуз (Ekonomická Univerzita v Братислава), а також один університет ветеринарної медицини та один сільськогосподарський університет. До числа державних вузів входять дві військові академії, одна поліцейська академія і один медичний університет. Крім того, в країні відкрито 10 недержавних вузів.

Університет Я. А.Коменського в Братиславі

Факультети університету:
- Юридичний факультет
- Факультет менеджменту
- Факультет соціальних і економічних наук
- Медичний факультет
- Медичний факультет Яссенієва
- Фармацевтичний факультет
- Філософський факультет
- Факультет природничих наук
- Факультет математики, фізики та інформатики
- Факультет фізичного виховання і спорту
- Римсько-католицький теологічний факультет Кирила і Мефодія
- Євангелістський теологічний факультет

 

Університет Матея Бела в Банській Бистриці

Факультети університету:
- Економічний факультет
- Юридичний факультет
- Факультет політичних наук та міжнародних відносин
- Факультет природничих наук
- Факультет гуманітарних наук
- Педагогічний факультет

 

Жилінський університет

Факультети університету:
- Факультет експлуатації та економіки транспорту і комунікацій
- Будівельний факультет
- Електротехнічний факультет
- Факультет машинобудування
- Факультет безпеки праці
- Факультет управління та інформатики
- Гуманітарний факультет

Економічний університет в Братиславі

Факультети університету:
- Національно-економічний факультет
- Факультет економічної інформатики
- Факультет міжнародних відносин
- Факультет управління бізнесом
- Торговий факультет
- Факультет прикладних мов
- Підприємницько-економічний факультет

Словацька технічний університет в Братиславі

Факультети університету:
- Будівельний факультет
- Факультет архітектури
- Машинобудівний факультет
- Факультет електротехніки та інформатики
- Матеріало- технологічний факультет
- Факультет інформатики та інформаційних технологій
- Факультет хімічної та харчової технології

Пряшівський університет

Факультети університету:
- Факультет менеджменту
- Факультет охорони здоров'я
- Факультет гуманітарних і природничих наук
- Спортивний факультет
- Педагогічний факультет
- Греко-католицький теологічний факультет
- Православний Богословський факультет
- Філософський факультет

Трнавський університет

Факультети університету:
- Юридичний факультет
- Філософський факультет
- Теологічний факультет
- Факультет охорони здоров'я та соціальної роботи
- Педагогічний факультет

Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошице

Факультети університету:
- Медичний факультет
- Факультет природничих наук
- Юридичний факультет
- Факультет державного управління
- Філософський факультет

Технічний університет в Кошице

Факультети університету:
- Металургійний факультет
- Факультет машинобудування
- Факультет гірництва, екології, управління процесом та геотехнологій
- Факультет електротехніки та інформатики
- Будівельний факультет
- Факультет виробничих технологій
- економічний факультет
- Авіаціний факультет
- Факультет мистецтв

Технічний університет в Зволені

Факультети університету:
- Факультет лісництва
- Факультет деревообробки
- Факультет екології та енвайроменталістікі
- Факультет енвайроментальної і виробничої техніки

Університет музичних мистецтв у Братиславі

Факультети університету:
- Факультет музики і танців
- Театральний факультет
- Факультет кіно і телебачення

Університет образотворчих мистецтв в Братиславі

Факультети університету:
- Кафедра архітектурного проектування
- Кафедра фотографії та сучасних медіа ресурсів
- Кафедра графіки
- Кафедра інтермедії та мультимедіа
- Кафедра живопису
- Кафедра дизайну
- Кафедра реставрації
- Статуя, об'єкт, інсталяція
- Кафедра історії та теорії мистецтва
- Кафедра текстильного виробництва
- Кафедра прикладного мистецтва

Академія мистецтв в Банській Бистриці

Факультети академії:
- Факультет драматичного мистецтва
- Факультет музичних мистецтв
- Факультет образотворчого мистецтва

 

Словацька медичний університет в Братиславі

Факультети університету:
- Медичний факультет
- Факультет громадської медицини
- Факультет охорони здоров'я
- Факультет медсестринської справи та спеціальних медичних досліджень

 

Університет ветеринарної медицини та фармацевтики в Кошице

Факультети університету:
- Кафедра анатомії
- Кафедра біології та генетики
- Кафедра епізоотології та паразитології
- Кафедра фармації, фармакології і токсикології
- Кафедра гігієни та технології харчування
- Кафедра хімії, біохімії і біофізики
- Кафедра мікробіології та імунології
- Кафедра патологічної анатомії та патологічної анатомії
- Кафедра загальноосвітніх предметів
- Кафедра харчування, дієтології та розведення тварин
- Кафедра навколишнього середовища, ветеринарного права і економіки

 

Словацька сільськогосподарський університет в Нітрі

Факультети університету:
- Факультет агробіології та харчових ресурсів
- Факультет біотехнології та харчової промисловості
- Факультет економіки і менеджменту
- Факультет європейських досліджень та регіонального розвитку

 

Університет св. Кирила і Мефодія в Трнаві

Факультети університету:
- Факультет філософії
- Факультет фізіотерапії, бальнеології та лікувальної реабілітації
- Факультет природничих наук
- Факультет засобів масової інформації

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Факультети університету:
- Філософський факультет
- Факультет природничих наук
- Факультет соціальних наук і охорони здоров'я
- Факультет центрально-європейських досліджень
- Педагогічний факультет

 

Тренчанський університет Олександра Дубчека

Факультети університету:
- Факультет спеціальної техніки
- Факультет мехатроніки
- Факультет соціально-економічних відносин
- Факультет промислових технологій
- Факультет охорони здоров'я

 

Університет Ганса Сельє в Комарно

Факультети університету:
- Економічний факультет
- Теологічний факультет
- Педагогічний факультет

   
   

 

Академічний рейтинг університетів 2019

Рейтинг в країні Назва навчальної установи Світовий рейтинг
1 Університет ім. Коменського у Братиславі 691
2 Словацький Технологічний університет у Братиславі 1071
3 Технічний університет у Кошіце 1127
4 Університет ім.Павла Йозефа Шафарика 1662
5 Університет Жиліни 1889
6 Словацький аграрний університет у Нітрі 2141

 

Документи для вступу і вимоги до них

Список документів, котрі потрібно підготувати абітурієнту залежить від обраного університету. В окремих університетах проводяться вступні іспити. Зокрема, при вступі на творчі спеціальності, як правило, додатково проводяться творчі конкурси. В деяких вишах враховується тільки середній бал Атестату про повну загальну середню освіту, в деяких кількість годин того чи іншого предмету за 11-річну школу. Вступні іспити проводяться як в усній формі, так і у вигляді письмових тестів. 

В залежності від внз пакет документів може змінюватися.

Основний список документів для подачі заявки на вступ до ВНЗ Словаччини:

1.    Заява та анкета (для кожного університету і факультету своя),
2.    Атестат з Додатком про закінчення школи з Апостилем
3.    Скани табелів або виписок з оцінками за 8, 9, 10 і 1-й семестр 11-го класу з Апостилем,
4.    Автобіографія,
5.    Скан фотографії на документи (3×3,5 або 4×4,5).
6.    Медична довідка форми 86/о

Додатково можуть вимагатися:

  • Довідка про відсутність судимості з Апостилем
  • Скани паспортів абітурієнта (український, закордонний),
  • Скани паспортів батьків (український, закордонний),
  • Сертифікат про знання словацької мови рівнем від А2 до В2 (в залежності від ВНЗ)
  • Сертифікат про знання німецької, англійської або французької мов рівнем від А2 до В2 (в залежності від ВНЗ та факультету)
  • Рекомендаційні листи

Переклад документів на словацьку мову.

УВАГА! Для вищий навчальних закладів Словаччини НЕ ЗАВЖДИ підходять українські нотаріальні переклади. Все залежить від вимог окремого університету, або, навіть, факультету. Тому виконання перекладу потрібно здійснювати після погодження із приймальною комісією ВНЗ. Легалізація українських документів потрібна у будь-якому випадку.

Аспірантура (докторантура) в Словаччині

Система безкоштовної освіти в Словаччині схожа з усіма європейськими країнами, так як Словаччина входить до Болонського процесу єдиного освітнього простору. Таким чином має приблизно однакову високу якість і відповідає одному і тому ж стандарту, критеріями оцінки знань. Ця система передбачає і навчання в Аспірантурі (докторантурі).

Докторантура - це аналог нашої аспірантури, найвища ступінь вищої освіти в Словаччині. Це програма для студентів, котрі вирішили не тільки продовжувати вчитися, а у подальшому пов'язати своє життя з наукою і викладанням.
Для вступу до аспірантури, як правило, необхідна наявність ступеня магістра, в окремих випадках досить рівня спеціаліста. Крім того, для одержання ступеня кандидата наук аспіранти повинні провести оригінальне дослідження і підготувати випускну кваліфікаційну роботу, або написати дисертацію. У деяких випадках також необхідно не тільки написати, але і захистити дисертацію перед вченою радою, в залежності від вузу.
Крім того, для вступу до аспірантури Словаччини потрібно надати нострифікований диплом про повну вищу освіту, отриманий у себе на батьківщині (або в вузі іншої країни). Докладніше про нострифікацію диплома у Словаччині
ТУТ.
Після нострифікації диплома ви можете подавати заявку на навчання в аспірантурі в будь-якому ВНЗ Словаччини за вашою спеціалізацією. Зазвичай навчання в денній аспірантурі в Словаччині безкоштовне в державному вузі або платне при заочній формі навчання (приблизно 1000 євро в рік). Тривалість денної форми аспірантури займає 3 роки, заочної - 5 років.

ВАЖЛИВО! Для того, щоб навчатися в аспірантурі вам потрібно на високому рівні володіти словацькою мовою - В2-С1 та мати сертифікат, що підтверджує рівень володіння мовою або пройти попередній річний курс навчання словацької мови в спеціалізованій мовній школі в Словаччині. Вартість повного курсу навчання приблизно 1500-2500 євро. Але не усі курси і не кожна школа видає після закінчення курсів сертифікат, який буде визнаний в тому ВНЗ Словаччини, який ви обрали для навчання в аспірантурі. Тому бажано спочатку з'ясувати чи будуть легітимні результати Вашого навчання в подальшому.

Вузи Словаччини визнають дипломи про вищу освіту, отримані в Україні. І, оскільки Словаччина є членом Європейського Союзу, вчений ступінь, отриманий в цій країні за всіма спеціальностями, визнаються без додаткового підтвердження не тільки в країнах ЄС, а й у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії тощо. 

Найпопулярнішими на сьогоднішній день напрямками підготовки докторів (аспірантів) в Словаччині є наступні:
Бізнес Інформатика
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: економічні та адміністративні
Інформатика
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: комп'ютерні нayки
Штучний інтелект
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: комп'ютерні нayки
Мехатроніка
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: інженерно-техніческіe
Охорона навколишнього середовища
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: фізичні
Прикладна механіка
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: інженерно-технічні
Телекомунікації
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: інженерно-технічні
Фінанси
Technická univerzita v Košiciach/групи спеціальностей: економічні та адміністративні

Магістратура в Словаччині

Магістратура - другий ступінь вищої освіти в Словаччині. Тривалість - 3 роки. Але є спеціальності, безкоштовне навчання. Це, як правило, творчі напрями навчання. Також в Словаччині є програми, так званої «неподільної» магістратури. Це - медицина, юриспруденція, психологія. Студентам, що вступають на програму магістратури не обов'язково продовжувати освіту за своєю спеціальністю. Система безкоштовного навчання в Словаччині дає можливість змінити спеціальність. І це навіть вітається, оскільки дає можливість розширити коло дисциплін, що вивчаються, брати участь в міждисциплінарних дослідженнях.
В рамках приймальної кампанії враховуються всі результати, які були досягнуті абітурієнтом після закінчення навчання на ступені бакалавра. У деяких університетах частиною приймальної кампанії може бути додатковий вступний іспит.
Вступні іспити – це письмовий тест чи співбесіда з предметів, котрі є основними в даній спеціалізації, відповідно до обраного Вами факультету. Обсяг вступних іспитів обговорюється і встановлюється керівництвом кожної кафедри університету, що має магістратуру, і в обов'язковому порядку затверджується деканом факультету, до якого належать дані кафедри.
Інформацію про правила та вимоги приймальної комісії для кожного академічного ступеня абітурієнти можуть прочитати на сайті навчального закладу за два місяці до крайнього терміну подачі заявки на вступний іспит.
Рішення про прийняття абітурієнта на навчання приймається на основі вимог, встановлених правилами приймальної комісії. Список абітурієнтів, які вступили на навчання в магістратуру, складається за результатами вступних тестів (співбесід) оцінених приймальною комісією. Даний список в обов'язковому порядку підписує декан факультету. Вже після цього, студенти, котрі були зараховані на навчання на даний навчальний рік в даний ВНЗ в магістратуру, можуть очікувати початок навчального року і продовжувати навчання. 
Як уже згадувалося раніше, вимоги і правила вступу для громадян з інших країн і громадян Словаччини однакові.
При подачі заявки на вступний іспит необхідно надати наступні документи:
• підтвердження про оплату вступного іспиту (якщо це передбачено);
• нострифіковану копію диплома I ступеня (бакалавра);
• нострифіковану копію додатку до диплому I ступеня (бакалавра);
• копію закордонного паспорта;
• автобіографію.
На базі деяких університетів є факультети, для яких не потрібно складання вступних іспитів. В такому випадку, абітурієнт повинен надати перелік предметів і кількість прочитаних годин за період навчання на ступінь бакалавра (виписка з Вашого внз+Апостиль і переклад на словацьку мову. Докладніше про
Нострифікацію і Апостиль.
Фактично всі ВНЗ Словаччини пропонують своїм студентам можливість співпраці і проходження практики в університетах інших країн Європи (а іноді і Канади, Австралії та ін.). Крім того, можливість участі в міжнародних конкурсах, спільних дослідженнях, можливість виграти грант тощо. Безсумнівно, що  все це може послужити справжнім трампліном в успішне майбутнє!

Бакалаврат в Словаччині

Бакалаврат - перша ступінь вищої освіти в Словаччині. Тривалість - 3 роки. Диплом бакалавра свідчить про повну вищу освіту і дає право на працевлаштування як в самій Словаччині, так і в будь-який іншій європейській країні, США, Канаді, Австралії та Нової Зеландії. Після закінчення бакалаврату студент може продовжити навчання в магістратурі свого університету, або будь-якого іншого.

Заяви на вступ до бакалаврату тривають до кінця лютого (докторантура, магістратура до кінця квітня) кожен абітурієнт, незалежно від громадянства, може подати будь-яку кількість заяв на вступ до бакалаврату чи до магістратури за обраною спеціальністю. Послуга подачі заяви платна, вартість її в межах 50-80 євро за одну заяву. Точні терміни реєстрації заяв потрібно уточнювати в кожному випадку окремо, вони можуть відрізнятися, а також іноді комісію з прийому документів закривають, якщо кількість охочих вчитися у внз досягла максимуму. Вступні іспити зазвичай представлені в форматі комп’ютерного тесту. 
Додатково вимагають сертифікат відповідного зразка про знання словацької мови.
Для іноземних абітурієнтів після закінчення підготовчих курсів, акредитованих міністерством освіти Словаччини, існує абсолютно реальна можливість вступу на деякі факультети державних університетів взагалі без вступних іспитів. Умови вступу, а також список факультетів, на які можна вступити без вступних іспитів, кожен університет розміщує на своєму сайті зазвичай до кінця січня кожного року.

Оскільки в Словаччині абітурієнти можуть реєструвати необмежену кількість заяв про вступ, варіант вступу на факультет без вступних іспитів залишається надійним «запасним варіантом» на випадок, якщо абітурієнт не пройшов на факультет зі вступними іспитами.
Паралельно з подачею заяви доведеться підтвердити свої документи про здобуту освіту. Проводиться процедура в Міністерстві освіти Словаччини. Документи потрібно апостилювати і перекласти на словацьку мову.
Документи, необхідні для навчання у вишах Словаччини варіюються, в залежності від вишу. Основний список документів для вступу на бакалаврат ТУТ

Для українців можливість вчитися безкоштовно за бакалаврською програмою - це не єдине вагома перевага. Словаччина межує з Україною, а значить має зручне і недороге транспортне сполучення. У будь-який момент Ви зможете відвідати свого студента, а він в свою чергу приїхати додому на всі свята, не витративши на дорогу велику кількість часу і грошей.

На якому університеті Словаччини зупинити свій вибір, як вчитися - безкоштовно або платно, якою мовою, де вивчати словацьку в разі вибору безкоштовної вищої освіти - ми допоможемо визначитися і зробити правильний вибір конкретно у Вашій ситуації.

Ми працюємо з кожним вашим запитом індивідуально, наш накопичений досвід, прямі партнерські договори з вищими навчальними закладами-партнерами, мовними школами і підготовчими курсами дозволяють надавати найбільш повну та актуальну інформацію нашим майбутнім студентам і їх батькам. 

Курси словацької мови для абітурієнтів

Будь-які підготовчі курси, включають в себе як вивчення словацької мови, так і підготовку до здачі іспитів з профільних предметів. Групи поділяються в залежності від обраного абітурієнтом напрямку майбутньої професії (для медиків, фізиків, правознавців, психологів тощо). 
Основні напрямки:
• медицина і біологія;
• техніка і математика;
• природознавство;
• економіка;
• гуманітарні та правові науки;
• архітектура і мистецтвознавство.
 
У списку країн Європи, що дають можливість жителям України отримати безкоштовну вищу освіту, Словаччина посідає особливе місце. Обумовлено це як тією обставиною, що освіта дійсно безкоштовна, так і тим, що абітурієнти не відчувають себе "іммігрантами", вступ йде на аналогічних з громадянами Словаччини умовах. Крім того, керівництво країни створило спеціальні підготовчі курси для абітурієнтів, надавши тим самим величезну допомогу при вступі до ВНЗ або на магістратуру нашим співвітчизникам. При цьому тільки всиуп на курси словацької мови дадуть Вам право отримати вид на проживання у ЄС з правом роботи!
Документи, необхідні для клопотання про отримання посвідки на проживання на підставі курсів мови для абітурієнта:
• паспорт закордонний (термін дії паспорта не менше півтора років);
• довідка про відсутність судимості з Апостилем для всіх громадян старше 14 років;
• нотаріальна заява про відсутність судимості на територіях Криму, Луганської та Донецької областей після вересня 2014 року.
• документ (атестат) і додатокпро повну загальну середню освіту Апостильований;
• документ з банку про фінансове забезпечення на суму не менше 3 -4 000 євро;
• фотографії кольорові 3,5 на 4,5 см (на фото не менше 80% особи, лоб і вуха відкриті).
Далі підготовку документів здійснюють наші фахівці:
• анкета (заява) на ВНП на підставі курсів словацької мови;
• документ, що підтверджує наявність адреси прописки на території Словацької республіки;
• документ, що підтверджує запрошення на навчання до мовної школи для підготовки до вступу до ВНЗ.
Підготовлені вами документи і документи, приготовані нашими фахівцями, в сумі складають той пакет документів, який є основою клопотання про отримання ВНЖ на підставі підготовчих курсів словацької мови для абітурієнта.
Протягом всього часу співпраці ми надаємо повну інформаційну та супровідну підтримку:
• ведення переговорів з персоналом підготовчих курсів від імені та за дорученням абітурієнта;
• надання відповідальної особи (опікуна) для неповнолітнього абітурієнта;
• допомога в консульських питаннях (консультація, запис в електронну чергу, підготовка до співбесіди);
• резервація номера в готелі;
• зустріч в Словаччині;
• супровід в готель;
• супроводжуємо в поліцію, присутні на співбесіді при необхідності;
• резервація дати проходження медичної комісії та супровід до поліклініки;
• за фактом готовності результатів досліджень медичної комісії доставляємо в поліцію висновок про стан здоров'я.
Вартість послуги оформлення посвідки на проживання на підставі підготовчих курсів словацького для абітурієнтів 1500 євро.
 
У вартість послуги не входять додаткові витрати:
• оплата медичного обстеження 183 євро на людину;
• оплата офіційного відповідальної особи - 20 євро в місяць;
• вартість пластикової картки ВНЖ 4,5 євро;
• оплата нотаріальних послуг при завіренні поточних документів (приблизно 20 євро);
• внесення оплати страхового поліса (залежить від вартості обраного Вами страхового полісу)
• переклад і апостилювання документів.
 
Основні програми, пропоновані на курсах  словацької мови для абітурієнтів:
Програма А - інтенсивний - 10-місячні курси словацької мови (ціна курсу 3750 євро)* - рекомендований для абітурієнта;
Програма В - інтенсивні курси - термін 10 місяців (підготовка до докторського ступеня);
Програма С - інтенсивні курси - термін 5 місяців (вартість курсу 1875 євро) - рекомендований для абітурієнта;
Програма D - літні курси терміном три тижні;
Програма F - вечірні курси. Для тих, хто не має можливості вчитися вдень.
 
*Увага! Вартість курсів може змінюватися.

Стипендія в словацькому ВНЗ

Національна стипендіальна програма для підтримки обміну студентів, докторантів, викладачів вузів і науковців була затверджена урядом Словацької Республіки в 2005 році.
Національна стипендіальна програма фінансується Міністерством освіти Словацької Республіки. Актуальна інформація по стипендіям у словаччині
ТУТ
Програма покликана покращити обмін студентів, докторантів, викладачів вузів і науковців,а також для проходження стажування в словацьких вузах і науково-дослідних інститутах.
Типи стипендій:
• стипендії для студентів іноземних вузів на часткове навчання в словацьких вузах за програмою магістра на 1-2 семестри (від п'яти до десяти місяців);
• стипендії для іноземних докторантів на часткове навчання на докторській програмі в словацьких вузах, науково-дослідних центрах (від одного до дванадцяти місяців);
• стипендії для викладачів іноземних вузів і наукових працівників для проходження стажування в словацьких вузах, науково-дослідних інститутах і в неурядових організаціях на запрошення (від одного до дванадцяти місяців).
Претендентами на стипендії не можуть бути студенти вузу, докторанти, науковці чи викладачі вузу, які навчаються або працюють під час подачі заявки в словацьких вузах, науково-дослідних інститутах або в неурядових організаціях.
Сума щомісячної стипендії:
а) студент вузу приблизно  206 €
б) докторант приблизно  412 € 
в) викладач вузу:
- Асистент  приблизно  588 €
- Доцент приблизно  735 €
- Професор приблизно  882 €
г) науковець:
- Молодший науковий працівник (або <4 роки досвіду) приблизно  588 €
- Кандидат наук (або> 4 роки досвіду) приблизно  735 €
- Старший науковий працівник (> 10 років досвіду) приблизно  882 €

Громадяни України, так саме як громадяни інших країн, можуть претендувати на отримання стипендій уряду Словаччини для навчання на бакалаврських, магістерських та докторських програмах. Крім того, фінансуються вивчення словацької мови та стажування аспірантів на основі міжвідомчих або міжурядових угод і в рамках програми Ad Memoire. Завдяки цим стипендіям для молоді з України віком 18-26 років можливе навчання в Словаччині за університетськими програмами першого і другого ступенів (з присвоєнням ступеня бакалавра і магістра відповідно) з попередньої навчанням на річних підготовчих і мовних курсах. Протягом періоду навчання у ВНЗ стипендіат буде забезпечений щомісячною стипендією встановленого розміру, місцем в гуртожитку та харчуванням у студентській їдальні за плату, рівну тій, котра стягується з громадян Словаччини. Стипендіати повинні лише самостійно оплатити медичну страхівку і транспортні витрати.

Однак для українців існує ряд обмежень: наприклад, навчання на докторську ступінь можливо тільки в сфері вивчення словацької мови. Умови надання грантів для наших студентів визначаються урядом Словаччини і Міністерством закордонних справ. Подання кандидатів на отримання стипендій в Словаччині здійснюється Міністерством освіти і науки України. Рішення про надання стипендій приймається відбірковою комісією Міністерства освіти Словаччини на основі представлених документів. Документи на надання стипендії потрібно подавати в посольство або консульство Словаччини. Для отримання стипендії на навчання за університетськими програмами першого та другого рівня (бакалавр і магістр) необхідно надати певні документи ,а також враховувати, що кандидати повинні бути старше 18, але молодше 26 років. Крайній термін подачі документів на стипендію – щорічно кінець грудня.

Проживання в Словаччині

Багато хто приїжджає до Словаччини за недорогою, але досить якісною освітою. Диплом європейського ВНЗ тут можна отримати безкоштовно, навчаючись у державних вишах словацькою мовою. Додатковим бонусом для студентів з України може стати можливість отримати посвідку на проживання із правом роботи. На відміну, наприклад від Німеччини, де наші студенти навчаються із студентською візою, котру потрібно щорічно продовжувати, у студенти, котрі вчаться у Словаччині отримують ПНП відразу і на веь термін навчання. Найбільш затребуваними є технічні фахівці, котрі після закінчення ВНЗ в Словаччині можуть працювати в будь-якій європейській країні. Медики, зокрема стоматологи, а також хіміки і представники багатьох інших професій після закінчення словацького ВНЗ завжди знайдуть роботу в Європі.
При цілком безкоштовній освіті, статті витрат все ж такі існують, зокрема витрати на харчування. Якщо порівнювати ціни на харчування в Братиславі та Кошице, то можна відзначити, що в Кошице вартість життя на 5-10% нижче. Більшість магазинів і супермаркетів у Словаччині відкрита з понеділка по суботу з 9-00 до 18-00, неділя - вихідний день. У четвер, як правило, великі маркети і магазини працюють до 19-21 годин. Деякі великі торгові центри працюють цілодобово.
Друга стаття витрат – проживання студента. Якщо у Словаччині у вас немає родичів чи знайомих, де проживав би Ваш студент, то Вам доведеться розглядати щонайменше два варіанти розміщення – це винаймати житло або гуртожиток. Другий варіант, звичайно, у двічі або, навіть у тричі, дешевший. За умови оренди квартири необхідно укласти договір з домовласником, де точно вказати вартість оренди і умови проживання. Квартири здаються повністю обладнані, з постільною білизною, посудом, пральною машиною. Квартира однокімнатна з комунальними платежами коштує від 300 євро на місяць, а двокімнатна -400 євро за місяць (ціна може варіюватися в залежності від міста). Звичайно, вигідно знімати квартиру, коли студентів 2 -3 і ділити витрати на усіх порівну. Однак у цьому випадку є один мінус – в одній квартирі зазвичай проживають студенти із одної країни, а відтак і спілкуються своєю мовою, що негативно впливає на мовну практику. В гуртожитку доведеться спілкуватися  переважно словацькою мовою.
Якщо Ви вирішили отримати кімнату в гуртожитку, Вам варто десь ще в кінці травня - початку червня зв'язатися з нами, щоб ми могли вчасно забронювати вам місце. На жаль, місця в гуртожитках обмежені і інколи нам доводиться вести тривалі перемовини з адміністрацією аби влаштувати вас на проживання.
Гуртожитки є різні від однокімнатних із персональною кухнею, ванною кімнатою і видом на Дунай,  до 2-3 – місних кімнат із загальним кухонним блоком. У будь-якому випадку, найнеобхідніші меблі в кімнаті є: ліжко, стіл, шафа, доступ до Інтернету.
Харчуватися можна в студентській їдальні або буфеті, де їжа значно дешевше, до того ж столові працюють цілий рік. При гуртожитку можна також скромно поснідати за 1 євро. Але для студента смачніше і рясніше сніданки в невеликих кафетеріях. Тут вам запропонують чудову каву, свіжу випічку, йогурти, десяток салатів, приголомшливо приготоване недороге м'ясо, різноманітні сири на вибір. Вартість такого сніданку близько 2-3 євро. Також в гуртожитках функціонують студентські кафе-бари, але ціни там значно дорожче.
В елітних гуртожитках є спортивні зали, фітнес-центри, басейни, пральні, де вартість проживання значно вища, ніж у звичайному, але самообслуговування передбачено в будь-якому гуртожитку Словаччини. Оплата гуртожитку на місяць становить 35-150 євро, обід або ланч в їдальні університету в середньому коштує 2 -3 євро.

Проїзд на громадському транспорті у вигляді разового квитка обходиться в Словаччині в 0,5 євро. Можна придбати проїзний квиток на день за 1 євро, на два дні - за 2 євро, на тиждень - за 4 євро. Громадський транспорт в містах складається з розгалуженої трамвайної мережі, автобусів і тролейбусів. Проїзд оплачується талончиками, які купуються в автоматах помаранчевого кольору на зупинках і компостуються в транспорті.
Таксі в Словаччині широко поширене і недороге. Воно в обов'язковому порядку оснащено лічильниками, але через невеликі розміри словацьких міст не дуже популярно. Оренда автомобіля можлива за наявності посвідчення водія, паспорта і кредитної карти. Сума орендної плати залежить від автомобіля і терміну оренди, а також від дня тижня, коли ви його винаймаєте.
Медичні послуги в Словаччині платні, тому медичний поліс міжнародного зразка обов'язковий. Вартість місячної студентської страховки 20-40 євро, в залежності від страхової компанії та переліку послуг, що входять у поліс.
Також варто передбачити розходи на телефон, Інтернет, книжки та ін. За досвідом можемо сказати, що місячні витрати студента разом становлять 250-300 євро.

Заявка на навчання

*
*
*
*
*
*
*
*
*
2016-2024 © Euro Study. Всі права застережено